Marcela Krejcarová

 

Vztahový poradce a kouč pro rozvoj sebevědomé osobnosti, kterému můžete důvěřovat

„ Mít ráda sama sebe, dokázat milovat a být milována, to je kus obrovského, lidského štěstí."

Marcela  Krejcarová

Osobní nebo on-line setkání s Marcelou

Messenger ---------- WhatsApp ---------- Skype ---------- Osobně

Kdo je Marcela Krejcarová

Vztahový poradce a kouč pro rozvoj sebevědomé osobnosti

 

  Více než 12 let se intenzivně věnuje vzdělávání v oblasti psychologie, osobního rozvoje a zdravého sebevědomí.

Všechno co se naučila, postupně zařadila do svého života a získala tak ucelený náhled o tom, které techniky a postupy jsou pro osobní růst a spokojenost přínosné.

Proměnila nejen svůj život, ale i životy dalších žen, se kterými se setkala a spolupracovala.

Koučinku a poradenství se věnuje v kruzích pro ženy i v rámci osobních konzultací.

Můj osobní vzkaz pro Vás

Věřím, že můžeme být šťastní, když budeme znát principy a postupy, které nás k tomuto pocitu dovedou.

Pomáhat lidem pečovat o partnerské vztahy, být šťastnější vnímám jako svoje životní poslání.

A pokud i Vám může pomoci to, že porozumíte svému způsobu myšlení a jednání a osvojíte si techniky z oblasti osobního rozvoje, ráda se s Vámi uvidím.

S úctou k Vám všem